Faaliyet Alanları

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları

Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalar

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne tescili

Vesayet, kayyım ve yasal danışmanlıklar

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi