DUYURULAR

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel Başvuru; temel hak ve özgürlükleri; kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanmaktadır.

Kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlal edilmesi halinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirlecektir. Ayrıntılı bilgilere: www.anayasa.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
» 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
» 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

____________________________________

» 4458 sayılı Gümrük Kanunu
» 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

______________________________

» 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
» 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu